Skanska förbereder för EO.N:s vindkraftssatsning i Torup

2012-04-04

E.ON bygger sex nya vindkraftverk utanför samhället Torup i Halland. Vindkraftverken kommer att producera omkring 36 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för omkring 9000 hem. De sex verken sänker utsläppen av koldioxid med cirka 24 000 ton.

Det är Skanska som av E.ON fått i uppdrag att bygga tillfartsvägar och konstruera fundament. Ett arbete som just nu pågår med stora maskin- och fordonsinsatser. Mantum är på plats med flertalet fordon som ombesörjer frakten av den stora mängd material som går åt för att göra den kuperade terrängen framkomlig för de långa ekipagen som så småningom ska ta sig fram med verkens olika komponenter. Själva verken beräknas att resas under hösten 2012 för att kunna börja producera el under sen höst samma år.

Projektområdet ligger mitt emellan Torup och Oskarsström och börjar cirka 6,5 kilometer söder om Torup i Hylte kommun och sträcker sig söderut in i Halmstad kommun. Närmaste samhälle är Fröslida som ligger intill väg 26, drygt två kilometer väster om projektområdet.

Vindkraftverken är tänkta att placeras i en linje från norr till söder, tre av verken i Hylte kommun och resterande tre i Halmstad kommun. Projektet är planerat att lokaliseras till två höjder som når cirka 175 meter över havet, att jämföra med Fröslida som ligger på cirka 75 meter över havet. Marken används i dagsläget främst för skogsbruk och jakt.

Läs mer om projektet på EO.N:s hemsida »


Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies